Search form

Nomipā 4:45

45Ko kinautolu ni naʻe lau ʻi he fānau ʻoe ngaahi foha ʻo Melali, ʻa ia, naʻe lau ʻe Mōsese mo ʻElone ʻo fakatatau ki he folofola ʻa Sihova ʻi he nima ʻa Mōsese.