Search form

Nomipā 4:49

49Pea naʻe lau ʻakinautolu ʻe he nima ʻo Mōsese, ʻo fakatatau ki he fekau ʻa Sihova, ʻo taki taha fakatatau ki heʻene ngāue, pea mo ʻene kavenga: naʻe pehē ʻa ʻene lau ʻakinautolu ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.