Search form

Nomipā 4:7

7Pea ko e palepale ʻoe ma ʻoe ʻao tenau ʻuʻufi ʻaki ʻae kofu lanumoana, pea tuku ki ai ʻae ngaahi ipu, mo e ngaahi sēpuni, mo e ngaahi ipu louluo, pea mo e ngaahi tāpuni ke ʻufiʻufi ʻaki; pea ʻe tuku ki ai ʻae ma ʻoe ʻao: