Search form

Nomipā 5:12

12“Ke ke fakahā ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo ke pehē kiate kinautolu, kapau ʻe afe ʻae ʻunoho ʻo ha tangata, ʻo fai meʻa kovi kiate ia,