Search form

Nomipā 6:10

10Pea ʻi hono valu ʻoe ʻaho te ne ʻomi ʻae ongo kulukulu, pe ha ongo lupe mui ki he taulaʻeiki, ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai: