Search form

Nomipā 7:1

1PEA naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻaho naʻe ʻosi ai hono fokotuʻu ʻe Mōsese ʻae fale fehikitaki, pea ne luluku ia, ʻo fakatapui ia, pea mo hono nāunau kotoa pē, ʻae feilaulauʻanga, pea mo hono ngaahi ipu kotoa pē, pea ne luluku ʻo fakatapui ia;