Search form

Nomipā 7:10

10¶ Pea naʻe feilaulau ʻae houʻeiki he fakatapui ʻae feilaulauʻanga ʻi he ʻaho naʻe pani ai ia, ʻio naʻe ʻange ʻe he houʻeiki ʻenau feilaulau ʻi he ʻao ʻoe feilaulauʻanga.