Search form

Nomipā 7:13

13Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko esikeli ʻe teau ma tolungofulu, mo e ipu siliva ʻe taha ko esikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia: