Search form

Nomipā 7:2

2Naʻe feilaulau ai ʻae houʻeiki ʻo ʻIsileli, ko e ngaahi ʻeiki ʻoe fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ko e houʻeiki ʻoe ngaahi faʻahinga, pea naʻa nau pule kiate kinautolu naʻe lau: