Search form

Nomipā 7:5

5“Ke ke maʻu ia meiate kinautolu, koeʻuhi ke fai ʻaki ia ʻae ngāue ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai; pea te ke tuku ia ki he kau Livai, ki he tangata taki taha ʻo fakatatau ki heʻene ngāue.”