Search form

Nomipā 7:87

87Ko e fanga pulu kotoa pē ki he feilaulau tutu ko e pulu ʻe hongofulu ma ua, ko e sipitangata ʻe hongofulu ma ua, ko e lami ʻoe ʻuluaki taʻu ʻe hongofulu ma ua, ʻo fakataha mo ʻenau feilaulau meʻakai: pea mo e ʻuhiki kosi ʻe hongofulu ma ua ki he feilaulau maʻae angahala.