Search form

Nomipā 7:88

88Pea ko e fanga pulu kotoa pē ki he feilaulau fakalelei, ko e pulu ʻe uofulu ma fā, mo e sipitangata ʻe onongofulu, mo e kosi tangata ʻe onongofulu, mo e lami ʻoe ʻuluaki taʻu ʻe onongofulu. Ko e fakatapui eni ʻoe feilaulauʻanga, ʻi he hili hono pani.