Search form

Nomipā 7:9

9Ka ko e ngaahi foha ʻo Kohate naʻe ʻikai te ne foaki kiate kinautolu ha taha: koeʻuhi naʻe ʻiate kinautolu ʻae tauhi ʻoe faletapu ʻi heʻenau fua ia ki honau uma.