Search form

Nomipā 8:12

12Pea ʻe hilifaki ʻe he kau Livai honau nima ki he ʻulu ʻoe ongo pulu: pea te ke ʻatu ʻae taha ko e feilaulau maʻae angahala, pea ko e taha ko e feilaulau tutu, kia Sihova, ke fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko e kau Livai.