Search form

Nomipā 8:19

19Pea kuo u foaki ʻae kau Livai mei he fānau ʻa ʻIsileli ko e foaki kia ʻElone mo hono ngaahi foha ke fai ʻae ngāue maʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai, pea kenau fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko e fānau ʻa ʻIsileli: koeʻuhi ke ʻoua naʻa hoko ha mahaki fakaʻauha ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻoka haʻu ʻo ofi ʻae fānau ʻa ʻIsileli ki he faletapu.”