Search form

Nomipā 8:8

8Pea tenau toki ʻave ʻae pulu mui fakataha mo e feilaulau meʻakai ʻoku kau ai, ʻio, ʻae mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, pea te ke ʻave ʻae pulu mui ʻe taha ko e feilaulau maʻae angahala.