Search form

LOS HECHOS 10:34

Pedro tzuculh chihuīna'n na ixchic Cornelio

34Lā' Pedro tzuculh chihuīna'n lā' hualh:

―Ixlīstu'ncua' quit icmāchekxī que Dios puhuan que chu a'cxtimni' ixlīhuākca'n chi'xcuhuī'n.