Search form

LOS HECHOS 12:15

15Lā' xlaca'n tahuanilh:

―Chuya'ya'.

Lā' Rode ā'chulā' cāhuanilh ixlīstu'ncua'. Lā' tuncan tahualh:

―Tū' ū'tza'. Xmān huan ángel a'ntī maktaka'lha Pedro.