Search form

LOS HECHOS 16:11

Pablo lā' Silas nac Filipos

11Ictaxtūj nac Troas lā' icpū'a'uj barco lā' stu'nc icmiuj nac Samotracia. Lā' ixlīlakalī huampala ica'uj nac Neápolis.