Search form

LOS HECHOS 2:37

37Lā' a'xni'ca' takaxmatli huā'mā', ta'u'cxca'tzīlh a'nchī lej ko'hua'jua' lalh ixa'clhcunucca'n. Lā' cāhuanica Pedro lā' ā'makapitzīn apóstoles:

―Chi'xcuhuī'n, ¿tuchū na'ictlahuayāuj?