Search form

LOS HECHOS 26:19

Pablo a'kahuāna'ni'lh Māpa'ksīni' Jesús

19’U'tza' huā'mā' icuaniyāni', rey Agripa. Quit ica'kahuāna'ni'lh a'ntū quihuanilh Māpa'ksīni' xala' nac a'kapūn a'xni'ca' quintasu'ni'lh.