Search form

SAN JUAN 1:31

31A'yuj quit tūna'j xa'iclakapasa, quit icminī't icmā'kpaxīni'n con xcān para que huan tachi'xcuhuī't nataca'tzī que Dios macamilh huan a'ntī icpū'lani'.