Search form

SAN JUAN 12:23

23Lā' Jesús cāhuanilh:

―Quit huan Chi'xcu' xala' Tālhmā'n. Chilhtza' huan quilhtamacuj a'ntū naquimpū'a'cnīni'ni'can como palaj na'icnī.