Search form

SAN JUAN 13:33

33Quilakska'tā'n, tū'tza' makān icticātā'latahui'lani' hui'xina'n. Lā' hui'xina'n naquilāputzayāuj. Chuntza' a'nchī iccāhuanilh huan israelitas, nā hui'xina'n chuntza' chuhua'j na'iccāhuaniyāni': “A'nlhā na'ica'n quit, hui'xina'n tūlalh catipintit”.