Search form

SAN JUAN 19:27

27Lā' tuncan huanilh huan sca'txtunu':

―U'tza' huā'yā puscāt a'ntī nala hua'chi mintzī't.

Lā' desde a'xni'ca', huanmā' sca'txtunu' mānūlh na ixchic.