Search form

SAN JUAN 7:36

36Quincāhuanini': “Naquilāputzayāuj lā' tū' quintilākaksui, como tūla catichipintit a'nlhā na'ica'n quit”. ¿Tuchū huanicu'tun huā'mā' tachihuīn?