Search form

SAN JUAN 8:51

51Ixlīstu'ncua' a'ntū iccāhuaniyāni': A'ntī natatlōkentaxtū quintachihuīn xlaca'n nataka'lhī xasāsti' ixquilhtamacujca'n a'ntūn tū' maktin catisputli.