Search form

SAN LUCAS 16:1

Huan xapuxcu' tasācuanī'n a'ntī lej skalalh

1Nā Jesús cāhuanilh ī'sca'txtunu'nī'n:

―Ixuī' kalhatin patrón; lej rico ixuanī't. Lā' ixka'lhī kalhatin xapuxcu' ixtasācua'. Lā' lakminca huanican que huanmā' xapuxcu' tasācua' ixpāxcatlīlani'mā' ixtumīn.