Search form

SAN LUCAS 17:37

37Lā' a'xni'ca' takaxmatli huā'mā'na tachihuīn, huan ī'sca'txtunu'nī'n takalhasqui'nīlh:

―Māpa'ksīni', lā' ¿lhachūnīn napātle'ke huā'mā'?

Lā' xla' cākalhtīlh:

―Chuxalhā napātle'ke, hua'chi huan chū'ni' tatakēstoka chuxalhā a'nan ixlīhua'tca'n.