Search form

SAN LUCAS 18:17

17Ixlīstu'ncua' iccāhuaniyāni' que a'ntīn tū' takalhlaka'ī' ixtachihuīn Dios hua'chi lakska'tā'n takalhlaka'ī', tū' maktin catitatanūlh a'nlhā māpa'ksīni'n Dios.