Search form

SAN LUCAS 19:39

39Lā' tuncan ā'makapitzīn fariseosnu' a'ntī ixtayāna' na ixlaclhni' chi'xcuhuī'n, tahualh:

―Mākalhtō'kē'ni', cacāquilhni' a'ntīn tastālani'yāni'.