Search form

SAN LUCAS 20:27

A'nchī nala a'xni'ca' nalakahuanchokopalacan

Mt. 22.23‑33; Mr. 12.18‑27

27A'calīstān, ā'makapitzīn saduceosnu' talaka'lh Jesús. Huan saduceosnu' tahuan que tū' catilakahuanchokoca. Chuntza' tahuanilh Jesús: