Search form

SAN LUCAS 22:47

Jesús lē'nca xatachī'n

Mt. 26.47‑56; Mr. 14.43‑50; Jn. 18.2‑11

47Ixcātā'chihuīna'mā'cus Jesús a'xni'ca' tachā'lh lhūhua' tachi'xcuhuī't. Kalhatin de huan kalhacāujtu' sca'txtunu'nī'n a'ntī ixuanican Judas ū'tza' ixcāpū'lani'tēlha. Laktapajtzūlh Jesús lā' mu'sulh.