Search form

SAN LUCAS 23:50

Mā'cnūca Jesús

Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Jn. 19.38‑42

50Ixuī' kalhatin chi'xcu' ixtacuīni' José lā' ū'tza' xala' nac Arimatea nac huan estado de Judea. Ixtā'tapa'ksī con huan pūchihuīna'nī'n a'ntī más ixtamāpa'ksīni'n de huan israelitas. Lā' tzeyā chi'xcu' ixuanī't.