Search form

SAN LUCAS 6:39

39Jesús cāhuanilh huā'mā' a'ntū lītalacastuca:

―¿Chu tzēn kalhatin lakatzī'n napū'lani' ixtā'lakatzī'n? ¿Chu tū' catikostajōlh nac lakatin lhu'cu'?