Search form

SAN LUCAS 6:49

49Lā' a'ntīn quinkaxmata lā' tū' natlahua a'ntū icmāpa'ksī, ū'tza' tasu'yu hua'chi kalhatin chi'xcu' a'ntī yāhualh ixchic lā' tū' pūlhmā'n ponknu'lh. Lā' a'xni'ca' stacli huan pūxka lā' snū'n tahui'lani'lh huan chic, a'kā'lh lā' mū'xtulh lā' laclakō'lh.