Search form

SAN LUCAS 9:23

23A'calīstān cāhuanilh ixlīhuākca'n:

―Palh catīhuā tapa'ksīcu'tun con quit, tūlatza' pāstaca xmān a'nchī xla' lacasqui'n. Calīhui'līlh natlahua quintapuhuān lakalīyān a'yuj capātīni'lh hua'chi quit na'icpātīni'n lā' caquistālani'lh.