Search form

SAN MARCOS 11:25

25Lā' a'xni'ca' natāya'yā'tit lā' tlahua'pā'na'ntit oración, namāsputūnu'ni'yā'tit catīhuā palh cātlahuani'nī'ta'ni' a'ntūn tū' tzey. Chuntza' minTāta'ca'n nac a'kapūn tzē nacāmāsputūnu'ni'yāni' mintalaclē'i'ca'n.