Search form

SAN MARCOS 11:6

6Lā' huan sca'txtunu'nī'n takalhtīni'lh chu a'nchī Jesús ixcāhuaninī't. Lā' huan chi'xcuhuī'n tamakxtekli ta'a'n huan sca'txtunu'nī'n.