Search form

SAN MARCOS 12:13

Ixpālacata huan tamātā'jīn

Mt. 22.15‑22; Lc. 20.20‑26

13Lā' cālakmacā'nca Jesús ā'makapitzīn fariseosnu' lā' ixchi'xcuhuī'n Herodes. Cālakmacā'nca para natakaxmatxtu catūhuā a'ntūn tzē natalē'ksa'nīni'n.