Search form

SAN MARCOS 12:35

I'xū'yāpapna' Jesús

Mt. 22.41‑46; Lc. 20.41‑44

35Lā' Jesús ixcāmāsu'ni'mā' huan tachi'xcuhuī't nac xaka'tla' lītokpān lā' cāhuanilh:

―Cristo ū'tza' a'ntī Dios hui'līlh ixlīmāpūtaxtunu'. Lā' ¿a'chī' tahuan huan xamākalhtō'kē'ni'nī'n huan ley que Cristo ī'xū'yātā'nat David?