Search form

SAN MARCOS 13:10

10’A'xni'ca' tūna'j nasputa huā'mā' quilhtamacuj, tasqui'nī nacāmāsu'ni'can huan xatzey tachihuīn huan tachi'xcuhuī't chuxalhā nac quilhtamacuj.