Search form

SAN MARCOS 13:26

26Lā' tuncan nalaktzī'ncan huan Chi'xcu' xala' Tālhmā'n a'nchī napūmin huan poklhnu'. Lej naka'lhī līmāpa'ksīn lā' tzēhuanī't naxkaka.