Search form

SAN MARCOS 3:29

29Pero catīhuā a'ntī nahuan que tū' tzey a'ntūn tlahua huan Espíritu Santo, xla' tūla catimāsputūnu'ni'ca. Xla' naka'lhī ixtalaclē'i' para pō'ktu.