Search form

SAN MARCOS 8:26

26Lā' Jesús huanilh:

―Stu'nc capit na minchic lā' tū' titētanū'ya' huan nac cā'lacchicni'. Nīn tintī' nacāhuani'ya' xala' nac huan cā'lacchicni' a'nchī lītzeya'nti.