Search form

SAN MATEO 10:34

Jesús cāmā'kapitzī tachi'xcuhuī't

Lc. 12.51‑53; 14.26‑27

34Lā' Jesús cāhuanipā:

―Tū' tipuhua'nā'tit palh quit icmilh para que chu lakatin nala ixtapāstacna'ca'n tachi'xcuhuī't lā' chuntza' tū' catalāsta'lalh nac huā'mā' quilhtamacuj. Tū' ū'tza' quilītlōt. Na'iccāmā'kapitzīyāni'.