Search form

SAN MATEO 19:10

10Lā' tuncan ī'sca'txtunu'nī'n tahuanilh:

―Palh chuntza' naquincāpātle'keni'yāni' ixpālacata quimpuscātca'n, tū' quincāminī'ni'ya'ni' natapūchahuayāuj.