Search form

SAN MATEO 20:13

13Lā' huan patrón kalhtīlh kalhatin de xlaca'n lā' huanilh: “Qui'amigo, quit tū' ictlahuani'ni' nīn tuntū' a'ntūn tū' līmakuan. ¿Chu tū' icuanini' palh natlaja'ya' minchi'chini'?