Search form

SAN MATEO 22:8

8Lā' tuncan cāhuanilh ixtasācua'nī'n: “Ixlīhuāk cāxni'jtza' huī' para natapūchahua qui'o'kxa' pero tasu'yu que xlaca'n a'ntī iccākantāyanī't tū' lacuan a'nchī maclacasqui'n para natamin.