Search form

SAN MATEO 23:3

3Lā' chuntza' tasqui'nī natlahua'yā'tit a'ntūn tahuan lā' nacā'a'kahuāna'ni'yā'tit. Lā' hui'xina'n, tū' catitlahua'tit a'nchī xlaca'n tatlahua como tahuan catūhuā lā' xtunc tatlahua.